top of page
Избранные посты

Афоризмы древнегреческих философов.Aποφθέγματα-αφορισμοί.


Σωκράτης, 469-399 π.Χ. Φιλόσοφος

Сократ - древнегреческий философ

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.

Я знаю, что я ничего не знаю.

* * * * *

Αν βρεις μια καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος. Αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Если встретишь хорошую жену, будешь счастливым. Если нет, станешь философом.

* * * * *

Εκείνος που περισσότερο μοιάζει με Θεό είναι εκείνος που δεν εξαρτάται από τίποτα.

Больше всего похож на бога тот, кто ни от чего не зависит.

* * * * *

Υπάρχει ένα μόνο καλό , η γνώση και ένα κακό , η αμάθεια.

Существует лишь одно добро - знание и лишь одно зло - невежество.

* * * * *

Δεν είμαι αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου.

Я не афинянин, не грек, я гражданин мира.

* * * * *

Ο φθόνος είναι έλκος της ψυχής.

Зависть – это язва души.

* * * * *

Ο καλύτερος γάμος: όταν η γυναίκα είναι τυφλή και ο άνδρας κουφός.

Лучший брак: когда женщина слепая, а муж глухой.

* * * * *

Η ομορφιά είναι μια βασίλισσα που κυριαρχεί όχι και πολύ καιρό.

Красота — это королева, которая правит очень недолго.

* * * * *

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ. Αρχαίος τραγικός

Еврипид - древнегреческий драматург

Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

Не существует власти без ненависти.

* * * * *

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.

Время дает все ответы, даже не нуждается в вопросах.

* * * * *

Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον λαμπρό πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα η τιμωρία του θα φθάσει προς συνάντησή του.

Когда увидишь кого-нибудь, кто имеет большое высокомерие из-за блестящего богатства и блестящего происхождения, подожди, как быстро наказание придет к нему навстречу.

* * * * *

Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.

Высшие люди выдерживают оскорбления низших.

* * * * *

Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

Лучший плод (порождение) мужчины - хорошая супруга.

* * * * *

Η συγκράτηση του θυμού χαρακτηρίζει τους συνετούς ανθρώπους.

Сдерживание гнева характеризует благоразумных людей.

* * * * *

Κανένας τίποτα δεν σκέπτεται καλά, όταν είναι οργισμένος.

Никто не подумает ничего хорошего, когда находится в гневе.

* * * * *

Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.

На переделе жажды, богатые и бедные одинаковые.

* * * * *

Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.

Истина проста, а слова ее еще проще.

* * * * *

Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

Первое условие счастья родиться в славном городе.

* * * * *

Αίσωπος, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Эзоп - древнегреческий поэт-баснописец

Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

На бога надейся, а сам не плошай.

* * * * *

Η ισχύς εν τη ενώσει.

Сила - в единстве.

* * * * *

Εις, αλλά λέων.

Один, зато лев!

* * * * *

"Πω-πω, σκόνη που σήκωσα!", είπε η μύγα που καθόταν στο πίσω μέρος του άρματος.

Надо же, какую пыль подняла, сказала муха, сидевшая на краю колесницы.

* * * * *

Άμα προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, δεν πρόκειται να ευχαριστήσεις κανέναν.

Пытаясь угодить всем, вы не угодите никому

* * * * *

Ο άνδρας δημιουργεί την ζωή του, η γυναίκα δικαιολογεί την δική της.

Мужчина создает свою жизнь, а женщина свою оправдывает.

* * * * *

Και το παραμικρό καλό, που κάνουμε, θα μας ανταποδοθεί πολλαπλάσια.

И то очень маленькое добро, что мы делаем, нам вернется сторицей.

* * * * *

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Геродот - древнегреческий историк

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.

Никого не называй счастливым до его конца.

* * * * *

Πολύ λίγα πράγματα συμβαίνουν στο σωστό χρόνο, και τα υπόλοιπα δεν συμβαίνουν καθόλου.

Очень немногие вещи происходят в нужное время, а остальные не происходят вообще.

* * * * *

Από όλες τις δυστυχίες του ανθρώπου η πιο πικρή είναι να είσαι σοφός και να μην έχεις καμιά επιρροή.

Из всех несчастий человека самое горькое, быть мудрым и не иметь никакого авторитета.

* * * * *

Οι τύχες των ανθρώπων βρίσκονται επάνω σε ένα τροχό που καθώς γυρίζει φέρνει την ευημερία σε διαφορετικό άνθρωπο κάθε φορά.

Судьбы людей находятся на колесе, которое, вращаясь, приносит благополучие каждый раз разным людям.

* * * * *

Τα αυτιά πιστεύουν πιο δύσκολα από τα μάτια.

Уши людей недоверчивее, чем их глаза.

* * * * *

 • Τρώγε για να ζεις και μη ζεις για να τρως. Σωκράτης

(трОйэ я на зИс ке ми зИс я на трОс сокрАтис) Ешь, чтобы жить, а не живи, чтобы есть. Сократ

 • Μην ψάχνεις την ευτυχία: είναι πάντοτε μέσα σου. Πυθαγόρας

(мин псАхнис тин эфтихИя Инэ пАндотэ мЕса су пифагОрас) Не ищи счастье: оно всегда внутри тебя. Пифагор (древнегреческий философ и математик)

 • Πολύ λίγα πράγματα συμβαίνουν στο σωστό χρόνο, και τα υπόλοιπα δεν συμβαίνουν καθόλου. Ηρόδοτος

(полИ лИга прАгмата симвЭнун сто состО хронО кэ та ипОлипа зэн симвЭнун катОлу ирОдотос) Немногие вещи происходят вовремя, а остальные не происходят совсем. Геродот (древнегреческий историк, "отец истории")

 • Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς. Όταν είναι γέρος, είναι πολύ αργά. Διογένης

(Отан Инэ канИс нЭос Инэ полИ норИс Отан Инэ йЕрос Инэ полИ аргА диогЕнис) Когда кто-то молодой, то слишком рано. Когда он старый, то слишком поздно. Диоген (древнегреческий философ)

 • Η ευγνωμοσύνη γερνάει γρήγορα. Αριστοτέλης

(и эвгномосИни йернАи грИгора аристотЕлис) Благодарность стареет быстро. Аристотель (древнегреческий философ и учёный)

 • Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αιτία. Αριστοτέλης

(тИпота зЭн гИнетэ хорИс этИя аристотЕлис) Ничего не происходит без причины. Аристотель

 • Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ευριπίδης

(дИксэ му то фИло су на су по пьёс Исэ эврипИдис) Покажи мне твоего друга, и я скажу тебе кто ты. Эврипид (древнегреческий драматург)

 • Η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου. Ιπποκράτης

(и трофИ су на Инэ то фАрмакО су кэ то фАрмакО су на Инэ и трофИ су иппокрАтис) Пусть твоя пища будет твоим лекарством, а твое лекарство - пищей. Гиппократ (древнегреческий естествоиспытатель, философ, "отец медицины")

Недавние посты
Архив
Мы в соцсетях
 • Без названия (2)
 • YouTube Social Icon
 • Vkontakte Social Icon
 • Facebook Basic Square
bottom of page